Προσωπικά Δεδομένα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ!

Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.best-buys.gr έκθεσης και διάθεσης προϊόντων υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ μέσω του Διαδικτύου, δραστηριοποιείται από το 2009 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο επώνυμων υποδημάτων και ενδυμάτων. Έχει έδρα επί της οδού Βενετοκλέων 79, Ρόδος – 85100, εγγεγραμμένης στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ρόδου στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου EL077506559. Τηλέφωνο: 0030 22410 39243.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης / χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα Best-Buys.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων του Best-Buys.gr

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο Best-Buys.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένα password κατά την εγγραφή εφόσον επιθυμεί ο πελάτης. Επίσης, θα χρειαστούμε σε περίπτωση τιμολογίου τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την δραστηριότητα του επαγγέλματος, την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες μας.

Την διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Best-Buys.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Το Best-Buys.gr συλλέγει Cookies για να μπορεί να προσφέρει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τα λεγόμενα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης. Μάθετε περισσότερα για τα Cookies --> εδώ.

Το Best-Buys.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για τους εξής λόγους :

Tην ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες ή αγαθών που διατίθενται από και μέσω του Best-Buys.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέα της εταιρίας.

Ο δικτυακός τόπος Best-Buys.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο για την πιθανή μελλοντική υπηρεσία ή αγορά προϊόντων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Best-Buys.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Best-Buys.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Το Best-Buys.gr μπορεί και είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει (μετά από εξακρίβωση στοιχείων), αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής, σε περίπτωση που κάποιος συναλλασόμενος το ζητήσει, ακόμη κι αν ο τελευταίος δεν είναι ο άμεσος διαχειριστής της τιμολογημένης υπηρεσίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Το Best-Buys.gr και ειδικότερα το τμήμα πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του Best-Buys.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του Best-Buys.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Best-Buys.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμένος σε κάποια υπηρεσία του Best-Buys.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Best-Buys.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του Best-Buys.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το Best-Buys.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του Best-Buys.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Best-Buys.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Best-Buys.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Best-Buys.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Best-Buys.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Best-Buys.gr Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση το Best-Buys.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Best-Buys.gr